מגילת אסתר-ערכי מדינה בעבר ובהווה

כתר דנמרק. צילום: ויקיפדיה

לפניכם שעור העוסק בברור ערכי חברתי במגילת אסתר. אין כאן לימוד של המגילה עצמה אלא, יציאה מתוך סיפור המגילה לדיון חברתי. בשיעור זה נרצה להכיר את מערכת הערכים עליה מבוססת מלכותו של אחשורוש, ממלכה שהשתרעה "מהודו ועד כוש" כלומר ברוב העולם התרבותי בימיה.

מטרות השיעור:

 התלמידים יכירו את מערכת הערכים במלכות אחשוורוש.
 התלמידים יבחנו את הערכים של החברה המודרנית לאור ערכי הממלכה ויבקרו אותם.

מהלך השיעור:

פתיח:קריאה משותפת במגילת אסתר פרקים א וב -15 דק
לימוד: בזוגות, התלמידים יזהו אלו ערכים עולים מפרקים א-ב, לפי הרשימה בדף שלפניהם וימלאו את הטבלה. -15 דק
אסיף: דיון ובו העברה לימינו: בחינה אלו מהערכים של ממלכת אחשורוש מצויים בחברה המודרנית ומה היינו רוצים שיהיו ערכי החברה שלנו?- 15 דק

הערות:

• ניתן לערוך שיעור תזכורת לסיפור המגילה, היעזרו בהצעות שקובץ המצורף כאן.
• עיקר הלמידה הפעם מתרחשת דווקא בדיון המתנהל באסיף. יש חשיבות להשאיר את הזמן הנדרש לקיום רציני של האסיף.

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות י-י"ב
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר