מה חוגגים ביום העצמאות?

אורן פלס. פיקיוויקי

מדי שנה אנו חוגגים את יום העצמאות. בשיעור זה נברר מה יש לחגוג. מה מדברי הנביאים במקרא התגשם במדינת ישראל, ולמה אנו עדיין שואפים.
זהו אחד מהשיעורים שנכתבו עבור בתיה"ס באירופה במסגרת ה'פרוייקט האירופי' ורשת אליאנס.

מטרות

- התלמידים יכירו את חזון הנביאים לתחיית עם ישראל בארצו.
- התלמידים יבחנו מה מחזון זה התגשם במדינה כיום.
- התלמידים יחגגו את יום העצמאות כשהם מכירים בגודל החידוש שבתקומת המדינה ושגשוגה.

מהלך השיעור

פתיח: במליאה, כל תלמיד בוחר תמונה מתוך אוסף תמונות של היבטים שונים של החים בישראל, ומסביר את בחירתו.
לימוד: בקבוצות, התאמת פסוקי נבואה לתמונות עכשוויות ממדינת ישראל
אסיף: במליאה, כל קבוצה מספרת על התחום אותו למדה. 
        שיחה: מה מחזון הנביאים התגשם כיום בישראל? אלו אתגרים עדין נצבים בפנינו?

עזרים: לקט תמונות

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר