מדרשיר ליום ירושלים

צילום: מרכז להבה נצרת . מתוך אתר פיקיוויקי

משוררים רבים היללו את ירושלים והתפללו לראותה. בדף מדרשיר הבאנו שנים משירי ירושלים ומקורות רבים לעיון ולדיון על מקומה של ירושלים בחיי היהודים בעבר ובהווה.

מטרות

התלמידים יכירו שירים עתיקים וחדשים לירושלים
התלמידים יבחנו את מקומה של ירושלים בעולמם

מהלך השיעור

הדף מציע מגוון מקורות לעיון, במדריך למורה המצורף תמצאו הצעות שונות לפעילות לכל גיל

ציוד: יש להצטייד בדפי 'מדרשיר' ובאביזרי השמעה לכיתה

  • נושא המערך::מעגל השנה, פיוט
  • מותאם ל::כיתות ג-ד, כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

מדיה

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר