שמיטה: אל תעשו עצמכם עיקר

צילום: אלעד חמילבסקי. מתוך אתר פיקיוויקי

בשנת השמיטה נדרש בעל השדות להפקיר את רכושו ולהניח לכל אדם לבא ולאכול מפירותיו. בשיעור זה נכיר עיקרון זה באמצעות מקורות שונים, נעיין במקורות ונברר מה עיקר בעיננו ומה אנו מוכנים לשמוט.

מטרות

• התלמידים יכירו את נושא הפקרת הרכוש בשנת השמיטה
• התלמידים ידונו במשמעויות ההפקרה: האדם ונכסיו אינם מרכז התודעה

מהלך השיעור

פתיח: צפיה והאזנה לשירו של קובי אוז – "זלמן זה לא אתה".
לימוד: דף המקורות המצורף
אסיף: דיון במליאת הכתה על משמעויות הקביעה "אל תעשו עצמכם עיקר"

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ז-ט, כיתות י-י"ב
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

מדיה

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר