עניי עירך ועניי עיר אחרת

יאסר שואהנה. מתוך אתר פיקיוויקי

ההלכה קובעת כי עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת" כלומר, יש לדאוג תחילה למצוקות המקומיות. הנהגות תלמידים בבתי-ספר רבים נוטות להתמקד בעשייה פנים בית-ספרית וממעטות לפעול במעגלי השפעה רחבים יותר. בסדנא זו נעלה את הדילמה שבין פעולה במעגל הבית-ספרי לבין פעולה במעגלים רחבים בקהילה, תוך דגש על הגדרת גבולות הגזרה של האחריות החברתית של כל הנהגה.

מטרה:

לעורר את התלמידים לפעילות בקהילה שמחוץ לבית הספר

מהלך הסדנא:

פתיח: בחירת מצוקות לטיפול מתוך כותרות עיתונים אקטואליות
לימוד בית-מדרשי: עניי עירך ועניי עיר אחרת (לפי הדף המצורף)
אסיף: דיון במליאה: מה גבולות הגזרה בפעילות

ציוד: דף לימוד (מצורף), בריסטול/לוח וטוש, כותרות של כתבות על מוקדי מצוקה שונים בחברה.

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות י-י"ב
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר