משה: מעבדות לאחווה

יהודית גרעין כל אתר פיקיויקי

משה גדל בארמון אך בבגרותו נזכר במוצאו ופונה להנהיג את יציאתו ממצרים. בשיעור נעיין בדמותו של משה כמנהיג חברתי, המגלה איכפתיות לגורל האדם הסובל והנדכא בידי אחרים. נעיין בדברי הרב משה כ'לפון הכהן, המצביע על מאפייני מעשיו של משה.

מטרות

התלמידים יכירו את דמותו של משה כאדם עירני לעוול הנעשה לכל אדם.
התלמידים יקשרו בין יציאת ישראל מעבדות לחירות לבין דאגה לחירותו של כל אדם.

מהלך השיעור

לשיעור כפול זה שלשה חלקים:
פתיח: היכרות עם הסיפור המקראי על משה דרך עיון בפסוקים מספר שמות 
לימוד: עיון בדברי הרב כ'לפון
אסיף: דיון ומסקנות

אביזרים: ספרי תנ"ך או פסוקים מצולמים (שמות א-ב) דף לימוד (מצורף)

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות ז-ט, כיתות י-י"ב
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר