חלוקת תנורים לנזקקים

הנתינה היא ערך חשוב במורשת ביהדות. ערך זה מעמיק את ההיכרות של התלמידים עם דרכי הנתינה לעני ולנזקק ומציע דרכים מגוונות לעשיה זו (מתן צדקה, שותפות עם העני, פתיחת הלב), בהתבסס על מקורות יהודיים ואחרים. זהו המערך הראשון משניים העוסק במתן צדקה. 

חלוקת תנורים ושמיכות לנזקקים

ערך הנתינה הוא אחד הערכים הבסיסיים ביהדות. המערך מאיר את החשיבות של ערך הנתינה באמצעות מתן צדקה לעני ולאביון, בהתבסס על הסיפור התלמודי של מר עוקבא. זהו המערך הראשון משניים העוסק במתן צדקה.

חברים טובים - חלק ב'

יצירת חברות טובה בין התלמידים/ות בכיתה, הינה אחת מהמטרות החינוכיות החשובות של מורים ומחנכים. בשיעור זה נבחן מהי חברות וכיצד ניתן להעמיקה? נכיר תפיסות שונות להגדרת החברות ונבחן האם אנו פועלים לפיהם.

חברים טובים - חלק א'

בשיעור זה נבחן את המושג 'חברות' נברר מי הוא החבר הטוב ואיך מתנהג חבר טוב? בעזרת המקורות היהודים נלמד על מגוון רחב של דפוסי התנהגות טובה וחברות. 

קו העוני - חלק ב'

בשיעור זה נעסוק בשאלה מהו "עוני"? האם עוני הוא דבר מוחלט או תלוי מקום וחברה? האם כל מי שרואה את עצמו כאדם עני הוא אכן עני? ננסה לענות על שאלות אלו בעזרת המקורות התלמודיים. יחידה זו הינה יחידת לימוד שניה מבין שתים העוסקת בהגדרת קו העוני מתוך החוברת 'קשרים'. 

קו העוני - חלק א'

הנתונים העוסקים בקו העוני מצביעים על כך שכל ילד חמישי במדינת ישראל, חי בעוני. מה המשמעות של עוני? כיצד מגדירים מיהו עני? על סוגיות אלו נענה בהרחבה בשיעורים הבאים. יחידה זו הינה יחידה ראשונה מבין שתי יחידות העוסקות בהגדרת קו העוני מתוך החוברת "קשרים". 

וויקיפדיה Tobias Wolter


מהי החשיבות  של הביטוי: 'אהוב שלום ורודפיהו', מדוע אנו שואפים לשלום? בשיעור זה נלמד מה יוכלו התלמידים לעשות בכדי להשכין שלום בין הניצים בבית הספר ונעלה דרכים ואפשרויות להשכנת שלום בין באי הכיתה, דרך המקורות השונים על אהרון משכין השלום. 

משכינים שלום - חלק א'

בחברה שלנו ריב ומדון מתרחשים בשפע. בשיעור זה נסתייע בסיפור מבית אמא בכדי ללמוד כיצד משכינים שלום. נסיים את השיעור בהצעות יישומיות להשכנת שלום בין באי הכיתה.

ביקור חולים חלק א'

ביקור חולים הוא ערך חשוב במורשת היהודית. המערך מדגיש את הערך הרגשי והחברתי הטמונים בקיום מצווה זו, על ידי שימוש בסיפור תלמודי על רבי עקיבא ובמקורות בני זמננו. ובנוסף המערך מעלה רעיונות לקיום המצווה על ידי התלמידים.

כבוד האדם ד - מליונים לא שווים פרוטה

שיעור זה הוא הרביעי בסדרת שיעורים העוסקים בכבוד האדם.  השיעור עוסק בפגיעה בכבוד ע"י רשויות המדינה. התלמידים מתבקשים לאסוף פגיעות כאלו. מתאים כסיכום לסדרת השיעורים 'כבוד האדם' או כשיעור בפני עצמו.

כבוד האדם ג - עלבון ופיוס

שיעור זה הוא השלישי בסדרת שיעורים העוסקים בכבוד האדם. השיעור הוא חלק מסדרת השיעורים 'כבוד האדם' אך יכול גם לעמוד בפני עצמו. בשיעור זה אנו רואים פגיעות בכבוד האדם בשל הבדלים במנהגים של בני קהילות שונות.

כבוד האדם ב - בין חברים

שיעור זה הוא השני בסדרת שיעורים העוסקים בכבוד האדם ובו נעסוק בשמירת הכבוד בין חברים, בעזרת משניות מפרקי אבות. התלמידים מתבקשים לקשר את המקורות לחייהם ע"י המחזת אירועים.