סוגיות במנהיגות

סוגיות במנהיגות

החוברת מזמינה את הלומדים לעסוק במנהיגות דרך סוגיות חברתיות במטרה לתת מענה לבעיות ותוך הבנית דמות מנהיג רגישה וקשובה.

ההתוודעות לסוגיות חברתיות כואבת בחברה בישראל ולמציאות חברתית שתובעת תיקון מצביעה על הצורך בפעילות ובפעילים אשר יובילו לשינוי חברתי. נושא המנהיגות תופס מקום נכבד בספרות המחקרית והפופולרית. הקריאה "דרוש מנהיג" חוזרת ועולה בשיח הציבורי.

עם זאת, עבור חלק גדול מאיתנו מנהיגות נתפסת לעיתים כמונח רחוק, "גדול" עלינו בכמה מידות. "אין הרבנות משא גדול על שכם הנושא ואתו" כותב רמח"ל. המשא הוא גם משא פנימי הכולל חששות, קוטן אמונה ביכולות שלי לחולל שינוי חברתי, הפחד לחלום ולהגשים את החלום... ועוד. מטרת מערכי השיעור בחוברת זו היא לחבר בין המונח הגדול ומופשט "מנהיגות", למקום האישי של כל אחד, ולפרוט אותו לשאלות קונקרטיות המשותפות לכלל העוסקים בעשייה החברתית.

סלילת הדרך ליצירת חברה מתוקנת דורשת כיוון ויעד לפעולה. היחידה מבליטה את כוחו של החזון לשמש מורה דרך ערכי, המנחה את העשייה החברתית. המחויבות לחזון ולאידיאלים היא כוח מניע לתיקון חברתי, והיא תנאי חיוני לפיתוח מנהיגות. לצד זאת שינוי חברתי אינו נעשה בחלל ריק. הנסיון להגשים את החזון לעתים מתנגש עם המציאות בשטח היחידה פורשת דילמות והתמודדויות הכרוכות בהגשמתו של החזון ובהובלה של שינוי חברתי, ועומדת על חשיבותם של הדיאלוג ושל פתיחות לתפיסות אחרות. המפגש עם התמודדויות אלו מלווה בחקירה והתבוננות פנימה. בבסיס התבוננות זו עומדת התפיסה שסלילת הדרך לשינוי חברתי ולמנהיגות היא פרי תהליך מתמשך של עשיה ולמידה, מהצלחות כמו מכשלונות.