'בקרב חכמים תלין' - לימוד תורה לחג השבועות

'בקרב חכמים תלין' - לימוד תורה לחג השבועות

בשנים האחרונות מקבל תיקון ליל שבועות פנים חדשות, ורבים המתקהלים בלילה הזו, ללמוד ממקום שליבם חפץ. ויש זריזים המקדימים לפני ליל שבועות, ולומדים מעין תיקון לכלל ישראל, וחוזרים ולומדים התיקון כפי שהנהיגונו אבותינו. 

ומצאנו בזה הזדמנות להביא לכלל ישראל, מלוא הטנא מדברי רבותינו, זכותם תגן עלינו, ללמוד וללמד, ברוב עם הדרת מלך.

 

סידרנו את הלימוד בחוברת כפי שלוש אשמורות. בכל אשמורה בחרנו נושא מרכזי, ולכל נושא הכנו שישה דפי לימוד.
בכל דף הבאנו דבר אחד קצר מדברי חכם מחכמי ישראל בדורות האחרונים, לצדו הצמדנו ככותרת פסוק או מאמר חז"ל, והוספנו שירה חדשה או פיוט, המשוחח בדרכו עם הנושא המרכזי.

וכל מה שעשינו, לכבודה של תורה עשינו, ולזכות את ישראל עשינו, ומה שחיברנו בין שירה חדשה לדברי רבותינו הקדושים, זכותם תגן עלינו, שלא תעלה תקלה על ידינו, שלתקן באנו ולא להיפך. שליל שבועות הוא ליל חיבורים, ויהיה סדר לימוד זה כעיר שחוברה לה יחדיו - שעושה כל ישראל חברים.

© כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם