חוברות לימוד "מורשה"

חוליה בשרשרת - תיקון האדם והחברה

ספר לימוד ל'תרבות ישראל ומורשתו' כיתה ח'

הספר כתוב בהתאם לתכנית תרבות ישראל ומורשתו לכיתה ח' של משרד החינוך.

 

בצדק אחזה פניך

תוכנית לימודים ביהדות חברתית לחטיבות ביניים

התכנית עוסקת בסוגיות של יהדות חברתית במעגלים מתרחבים, מכבוד האדם וסביבתו, לחברת התלמידים בבית הספר, ולשאלות של צדק בכלל.

 

קשרים

תוכנית לימוד ביהדות חברתית לבי"ס יסודי

מערכי השיעור בחוברת עוסקים בשאלות של ערבות הדדיית ואכפתיות לזולת המעסיקים ילדים בבית הספר היסודי.

עמוד 2 מתוך 2