חוברות לימוד ממזרח שמש

כל קהילות ישראל חברים - סדר ט"ו בשבט

בסדר ט"ו בשבט זה, שסידרנו לכלל קהילות ישראל, החונים פה בארץ ישראל, רצינו לבטא את ייסוד האחדות בין כל היהודים בכל העולם,

סוף מעשה במחשבה תחילה

במחשב"ה - בית מדרש חברתי בשירות הקהילה

מערכי שיעור לצעירים, המפנים עצמם לשנת התנדבות לפני הגיוס כדי לתרום בקהילה, ווניצבים בצומת משמעותי של גיבוש זהות.

סוגיות בעוני

התוכנית להכשרת מנהיגות צעירה

מערכי שיעור המזמינים את הלומדים להתבונן במורכבות של סוגיית העוני, תוך הכרת המציאות החברתית ובחינת דרכים לשינוי.

קהילות מאמינות בחינוך

מערכי מפגש ולימוד 
בסוגיות חינוך וצדק בישראל

מערכי שיעור העוסקים בחיזוק הורים מול גורמי חינוך, תוך לימוד מקורות מן המסורת היהודית ותהליך קבוצתי. 

חכמי הספרדים

במבחן הדין השכל והזמן 

שיעורים לבית מדרש הפותחים שער אל עולמם של חכמי הספרדים, אל דרכם בלימוד תורה ובפסיקת הלכה ואל אופני התמודדותם ההלכתית עם השתנות העתים.

והיו לאותות ולמועדים

ערכים חברתיים במנהגי קהילות ישראל בחגים

חוברת מערכי שיעור הבוחנים מקרוב מנהגי חגים על הערכים והחוויות שהם מעניקים לכל אחד 

עמוד 2 מתוך 2