תפילת בית המדרש

תפילת בית המדרש

השיעור מזמן ללומדים בחינה משותפת של עמדותיהם בשאלות מהו בית מדרש? איך לומדים תורה? איזה סוג לומד היו רוצים להיות? ואלו סוגי לומדים היו רוצים לפגוש?

השיעור הינו שיעור מבוא בעל אופי סדנתי, העוסק בבית המדרש, בלימוד תורה ובלומדי התורה, ובתהליך שעובר כל מי שנכנס לבית המדרש ללמוד תורה. המקורות הנלמדים בשיעור הם אלה: תפילת רבי נחוניה בן הקנה בכניסתו לבית המדרש וביציאתו מבית המדרש - שתי גרסאותיה, בתלמוד הירושלמי ובתלמוד הבבלי, וחלקים מתוך הפרק "תפילת נחוניה בן הקנה" בספר בניין אב לראשון לציון הרב אליהו בקשי דורון. לימוד המקורות מזמן ללומדים מפגש בינם לבין עצמם ובחינה משותפת של עמדותיהם בסוגיות של מהות בית המדרש, צורת הלימוד והמאפיינים של הלומדים. 

מבנה השיעור

פתיחה: שיחה קבוצתית.
לימוד בחברותא 1: תפילת בית המדרש – ר' נחוניה בן הקנה.
לימוד בחברותא 2: תפילת בית המדרש – הרב אליהו בקשי דורון.
אסיף
סיכום: למידה כשינוי.

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר

סינון מערכי שיעור