צירוף מחללי שבת למניין

צירוף מחללי שבת למניין

השיעור "היחס למחללי שבת - צירוף למניין" עוסק בסוגיית צירופם למניין של מחללי שבת. זוהי סוגיה טעונה ומורכבת, שכן בבסיסה נמצאת השאלה: מי כלול בכלל ישראל, מי בפנים ומי בחוץ, ואיך להתייחס למסורתיים בהקשר הזה. על שאלה זו נלמד את תשובת הרב חיים דוד הלוי - נראה כיצד מתמודד הרב בהקשרים הלכתיים עם שיקולים חברתיים של הכלה והימנעות מהוצאה מן הכלל.

כמו כן נקשר את התשובה לתופעה סוציולוגית המתרחשת היום בבתי כנסת עדתיים בישראל: ההתחרדות גם במגזר הספרדי המחזקת מגמות של חומרה, בעוד ההלכה הספרדית במקורה משתמשת דווקא בכוח ההיתר.

מבנה השיעור:

פתיחה: בין מסורתים למתחזקים.
לימוד בחברותא: צירוף מחללי שבתות למניין.
אסיף וסיכום: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא".

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר

סינון מערכי שיעור