סליחות - לימוד על סובלנות ואהבת ישראל

סליחות - לימוד על סובלנות ואהבת ישראל

"הימים ימי סליחות, ונהגו להתחזק באהבת ישראל, שאין לך דבר גדול מאהבת ישראל לעורר רחמים, ולהטות הדין כלפי החסד. שכל ישראל בחזקת כשרים הם, ויש ללמד זכות על ישראל, כי ישראל שורש קדוש, וכל ישראל כולם גוף אחד.

ובחוברת זו, אספנו דברי חכמים לעורר על עניין אהבת ישראל, וכל שלושה חכמים אגדנו תחת פיוט אחד מן הסליחות, והוצאנו שורה מהקשרה המקורי בפיוט, וחיברנו אותה למדרש חכמים מהתלמוד או הזוהר, ולצדו הבאנו את דברי החכם, והחוט המשולש לא במהרה ינתק, והוספנו משלנו, שברי משפטים מכאן ומכאן, להאיר המדרש בדברי החכם."

(מתוך ההקדמה לחוברת)

  • נושא המערך::מסורת מנהג בחג
  • מותאם ל::בתי מדרש
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר