ניוזלטר מס' 2

(window.NREUM||(NREUM={})).loader_config={licenseKey:"efbca03b19",applicationID:"22188839"};window.NREUM||(NREUM={}),__nr_require=function(e,n,t){function r(t){if(!n[t]){var i=n[t]={exports:{}};e[t][0].call(i.exports,function(n){var i=e[t][1][n];return r(i||n)},i,i.exports)}return n[t].exports}if("function"==typeof __nr_require)return __nr_require;for(var i=0;i להרבות את האור - בחינוך, בקהילה ובחברה body { font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:14px; } p, .mce-table-button { direction: rtl; text-align: right; }

גליון מס' 2  לאתר כל ישראל חברים החדש נובמבר  2013, כסלו תשע"ג
  
פותחים שנה במכון כרם סוף מעשה במחשבה תחילה 'כל ישראל חברים' בכנס העיתונאים 
> קרא עוד... > קרא עוד... > קרא עוד...
   
 בין שתי ערים  כנס כל ישראל חברים לחינוך ולחברה  מארה"ב לחולון - כח המתנדבים
> קרא עוד... > קרא עוד... > קרא עוד...
  
 תלמידים מצטיינים בלתת הרב כשומע זעקת דלים

 מורה מוביל שינוי
> קרא עוד... > קרא עוד... > קרא עוד...
 
window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info={"beacon":"bam.nr-data.net","licenseKey":"efbca03b19","applicationID":"22188839","transactionName":"NABbMEsHWkECVkJZWQ1KbBZQSVlXEEZXV1NNFVEU","queueTime":0,"applicationTime":27,"atts":"GEdYRgMdSU8=","errorBeacon":"bam.nr-data.net","agent":""}