הדרה חברתית

הדרה חברתית

בשיעור נבקש להבין את תופעת ההדרה החברתית ואת המנגנונים היוצרים אותה כחלק ממצב העוני והאי-שוויון.

עוני נתפס בדרך כלל כחסך חומרי; אבל עוני אינו כרוך רק בהיעדר משאבים, הוא גם עניין של הדרה - של הרחקה ודחיקה של העניים לשולי החברה, עד שהם הופכים לבלתי-נראים. ההדרה היא חוויה של בידוד חברתי, אי-השתלבות, אבדן תחושת ההשתייכות לחברה, היעדר השפעה וכוח ואבדן תחושת הלגיטימיות.
מנגנוני ההדרה אינם רק כלכליים, אלא כוללים שפה, לבוש, מוצא ומרכיבי זהות נוספים שאינם נוכחים בשיח ובמבנים החברתיים ההגמוניים.
יש מנגנונים גלויים של הדרה, ועם זאת רבים ממנגנוני ההדרה הם סמויים, קשה לראותם בעין ולהצביע עליהם.

מבנה השיעור:

פתיחה: חוויות אישיות של הדרה 60 דקות
לימוד מקורות בחברותא : "שלא לבייש שום אדם" 20 דקות
אסיף ולימוד מונחה: המורכבות שמעבר לתקנות 35 דקות
סיכום 5 דקות

 

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר