מחויבים: בית מדרש למנהיגות סטודנטים

מחויבים: בית מדרש למנהיגות סטודנטים

'מחויבים' הוא בית מדרש למנהיגות סטודנטים, המתרגם ערכים ונכסים אישיים, קהילתיים ותרבותיים לעוצמה של נתינה ומעורבות חברתית בקהילה. הסטודנטים לומדים בבית מדרש המתמקד בסוגיות חברתיות, באמצעותו הם מגבשים תפיסת עולם מוסרית המחויבת לתיקון עולם, תוך פעילות חינוכית, המניעה להשכלה גבוהה.

השכלה גבוהה - מפתח לשינוי חברתי

צעירים בפריפריה החברתית נתקלים בחסמים אקדמיים, כלכליים ורגשיים, הפוגעים ביכולתם לרכוש השכלה גבוהה. סטודנטים שהצליחו להתגבר על מכשולים אלה, נדרשים לחלק את זמנם בין עבודה ללימודים, להאריך את תקופת לימודיהם. דווקא סטודנטים אלה, הם משאב אדיר להנעת תלמידי תיכון מהפריפריה החברתית להשכלה גבוהה.

גיבוש קבוצת סטודנטים איכותית, בתהליך של גילוי עצמי, זקיפות קומה והתעצמות, תאפשר לסטודנטים לא רק למצות את הפוטנציאל האקדמי שלהם, אלא אף תביא למוביליות חברתית ולשינוי מהותי בהמשך חייהם. רתימת אותם סטודנטים לפרויקטים למניעת נשירה ולעידוד השכלה גבוהה, תחזק אותם כפעילים חברתיים, ותמשוך  צעירים נוספים אחריהם להצטיינות לימודית ולבחירה במסלול אקדמי. 

 

בית מדרש 'מחויבים' עצמה של נתינה

'מחויבים' הוא בית מדרש למנהיגות סטודנטים, המתרגם ערכים ונכסים אישיים, קהילתיים ותרבותיים לעוצמה של נתינה ומעורבות חברתית בקהילה. הסטודנטים לומדים בבית מדרש המתמקד בסוגיות חברתיות, באמצעותו הם מגבשים תפיסת עולם מוסרית המחויבת לתיקון עולם, תוך פעילות חינוכית, המניעה להשכלה גבוהה.

בית המדרש של 'ממזרח שמש' הוא מרחב בטוח להתבוננות פנימית ומקום לניסיון חייהם של המשתתפים, המאפשר מסע אישי ודיאלוג קבוצתי, תוך תהליך התעצמות המעמיד את המשתתפים במרכז העשייה החברתית.
צוות בית המדרש מהווה מודל השראה למשתתפים. הצוות מעורב ומחויב, יוצר תחושת הזדהות, גאווה ואמונה רבה, המקדמת משמעותית את הלמידה והעשייה. עומק הלימוד, תוך דיבור ב"גובה העיניים", מעניק חוויה מעצימה, מתקנת ומוצלחת לרבים מהמשתתפים, שלעיתים צברו התנגדויות ללימוד יהדות.
תוכן השיעורים והתהליך הקבוצתי, המחייבים נקיטת עמדה ופעולה מעשית בסוגיות חברתיות, מחזקים את המשתתפים, כפרטים וכקבוצה, כפעילים קהילתיים וכסוכני שינוי במעגלים הקרובים להם ובחברה כולה.

בית מדרש 'מחויבים' - לפתוח דרך

'מחויבים' היא תכנית תלת-שנתית, המלווה את הסטודנט משנת לימודו הראשונה. לתכנית נבחרים 18 סטודנטים בעלי יכולות מנהיגות ומודעות חברתית מקרב סטודנטים זכאי מלגה - מצב חברתי-כלכלי, בוגרי כפרי נוער ופנימיות, עולים, מי שהוכרו כחיילים בודדים. הסטודנטים משתתפים ב-20 מפגשי לימוד קבוצתיים בכל שנה, ונפגשיםעם דמויות מפתח, המהוות מודל למנהיגות ולמעורבות חברתית.
הסטודנטים משתתפים בפרויקטים חברתיים בקרב בני נוער. פעילותם אינה נותרת רק בתחום של סיוע לימודי ומניעת נשירה, אלא נותנת אופק ללימודים אקדמיים, כאשר במסגרת זו הם מארחים את בני הנוער במוסד האקדמי. בכל שנה, הסטודנטים מחזירים לקהילה 1,000 שעות התנדבות.
בשנת תשע"ז (2016-2017)  התכנית פועלת במכללות תל חי, ספיר, סמי שמעון בבאר שבע והגליל המערבי. בשיתוף המוסדות האקדמיים, קרן קציר וקרן גרוס.