מדברי חכמים לפורים - מתוך אתר החכם היומי

החכם היומי הוא מאגר מידע אינטרנטי נגיש על חכמי ישראל בדורות האחרונים ודברי תורתם בנושאים של 'אהבת ישראל', 'צדקה ומרפא', 'לימוד תורה', 'מנהג ישראל', 'מסורת אבות', 'גאולת ישראל', ו'בין ישראל לעמים'. 
חלק גדול מדברי חכמים מייחס לחגים להלן דברים שונים המתייחסים לחג הפורים.

מסורת אבות - חכם כליפא בן מלכה, ת"ל (1670) - ג אלול תק"ך (1760)
צדקה ומרפא - חכם רפאל אהרון בן שמעון, תר"ח (1848) - י' חשון תרפ"ט (1928)
בין ישראל לעמים - חכם רפאל ברוך טולידאנו, תר"נ (1890) - יח חשון תשל"א (1971)
מנהג ישראל - חכם יעקב הכהן טראב, - כב טבת תרפ"ג (1923)
מנהג ישראל - חכם יהודה אלבז, תק"ל (1770) - טו שבט תר"ז (1847)

לעמוד באתר החכם היומי שמפנה לדברי החכמים