אליאנסטורי

הסיפור האליאנסי של הקהילות היהודיות בארצות הבלקן, המזרח התיכון וצפון אפריקה

'אליאנסטורי' הוא אתר אינטרנט ייחודי, המספר את הסיפור האליאנסי של הקהילות היהודיות בארצות הבלקן, המזרח התיכון וצפון אפריקה, דרך נקודת מבטם והסיפור האנושי של דמויות מפתח, בחיי בית הספר והקהילה באותן ארצות.

הסיפור האליאנסי הוא סיפור על מסגרות חינוך נועזות, שהוקמו בתמיכת המנהיגות המקומית, ראשי הקהילה ורבניה, והביאו לשינוי דרמטי במעמד היהודים בארצותיהם.

בתי הספר של 'אליאנס' סיפקו חינוך יהודי מודרני לבנים ולבנות, השכלה אוניברסלית והכשרה מקצועית, לצד לימודי קודש ולימודי השפה העברית.

בכ-280 בתי ספר, בהם למדו למעלה ממיליון תלמידים, קם דור חדש בארצות המזרח. דור משכיל, האמון על חיבור בין מסורת ומודרנה ועל המפגש בין מערב ומזרח.

הנכחת הסיפור האליאנסי בחברה הישראלית היא הזדמנות להעמקת ההיכרות עם הקהילות היהודית בארצות המוצא, ולשינוי עמדות מוטעות, הנפוצות בחברה הישראלית, ביחס לאותן קהילות.

הכרות עם הסיפור האליאנסי מהווה עוגן זהותי חיובי, בקרב דור ילידי הארץ, ופותח צוהר אל עולמם של דור העולים לארץ ישראל בראשית הקמת המדינה.

'אליאנסטורי' אוסף עובדות היסטוריות, עדויות ודוקומנטים, ובאמצעותן כותב סיפור עלילתי, דרכו נחשף פרט נוסף מהסיפור האליאנסי.

לצד הסיפורים ניתן לקרוא רקע היסטורי רלבנטי, ולהיחשף לתמונות ולמסמכים בארכיון אליאנס.

באתר אליאנסטורי יהיו עשרות סיפורים וקישורים לאלפי מסמכים.

נגן וידאו