יהדות ישראלית מחברת

החלוקה המגזרית בישראל על בסיס הזדהות דתית תוך התרופפות המכנים המשותפים, מובילה להיחלשות ההזדהות עם ערכים יהודיים ודמוקרטיים. ההקצנה הדתית, הדרת הציבור המסורתי המתון, והניכור מהמסורת היהודית, מביאים לפגיעה משמעותית בלכידות החברתית, ובקשר של ישראל עם יהדות התפוצות.

מתוך אחריות לכלל ישראל, ולמען ביסוס המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית ‘כל ישראל חברים’ מחזק זהות ומנהיגות יהודית – ישראלית מחברת.