מארג

פיתוח מצוינות ניהולית, חינוכית וערכית דרך עיסוק מובנה בזהות יהודית-ישראלית

'מארג' מבית כל ישראל חברים, היא תכנית התערבות בית ספרית, המטפחת יהדות ישראלית מחברת בבתי ספר ממלכתיים. התכנית מלווה את בית הספר בתהליך חילוץ התפיסה הפדגוגית הייחודית של בית הספר בחינוך יהודי-ישראלי, ומסייעת לבית הספר לפתח פלטפורמות להפצתה, בקרב כלל קהילת בית הספר: מורים, תלמידים והורים.

'מארג' מלווה את מנהלת בית הספר והנהגת בית הספר, בהובלת התהליך הבית ספרי, דרך הקמת הנהגות – מורים, תלמידים והורים; פיתוח תכניות לימוד ייחודיות, שבמרכזן עיסוק בזהות יהודית ישראלית, והטמעת מודלים ארגוניים, התומכים בתהליכי השינוי.

המומחיות של 'מארג' בהובלת תהליכי שינוי בבתי ספר ממלכתיים, והניסיון רב השנים בעיסוק בתוכן זהותי יהודי-ישראלי, מאתגרים את בית הספר לעיסוק מובנה בזהות יהודית-ישראלית, ומפתחים בבית הספר מצוינות ניהולית, חינוכית וערכית. התוכן הזהותי אינו מצטמצם לתחום הלימודי, אלא מקבל מעמד מרכזי בחיי בית הספר, ומשפיע על כלל המרחב הבית ספרי.

בתום ארבע שנות ליווי אינטנסיביים, בתי ספר מסיימי התוכנית, זוכים לאות מצוינות בחינוך יהודי. 120 בתי ספר סיימו עד עתה בהצלחה את תכנית 'מארג'.

'מארג' פועל בתמיכת קרן פוזן וקרן אדליס, ובשותפות משרד החינוך – האגף למורשת, רשויות מקומיות ובתי הספר המשתתפים בתוכנית.

'מארג' מלווה מדי שנה כ-15 בתי ספר

תכנית מארג - כל ישראל חברים
במאגר התוכנית של הגפ"ן

בחירת התוכנית במאגר התוכניות של משרד החינוך
במסגרת תכנית גפ"ן – גמישות פדגוגית ניהולית.
תוכנית מספר 778