מורים מובילי תרבות יהודית

הכשרת רכזי מקצוע תרבות יהודית ישראלית תוך רגישות למגוון המסורות והזהויות

'מורים מובילי תרבות יהודית' מבית 'כל ישראל חברים' מכשירה רכזי מקצוע 'תרבות יהודית ישראלית' בבתי הספר בחינוך הממלכתי. התכנית מטפחת יהדות ישראלית מחברת, תוך רגישות למגוון המסורות והזהויות היהודיות, בקרב הלומדים בחינוך הממלכתי.

התכנית מעשירה את הידע המקצועי של מורים מובילים במקצוע 'תרבות יהודית ישראלית', מחזקת יכולות, ומקנה כלים ומיומנויות כדי לרכז את המקצוע כתחום דעת משמעותי בבית ספר, וכרכיב מרכזי בחיי בית הספר, המשפיע על כלל המרחב הבית ספרי.

התכנית מפגישה את המורים המובילים עם פדגוגיה בית מדרשית מוכוונת הוראה, הדורשת ניהול שיח זהותי ורגישות רב-תרבותית, ומדגישה נושאים, שאינם מקבלים מענה מספק במערכת החינוך הממלכתית, כמו הזהות המסורתית, ומורשת חכמי הספרדים.

התכנית פועלת במתכונת השתלמות 90 שעות, הפרושות במשך שנה וחצי. לתכנית נבחרים כ 18- מורים מובילים מבתי ספר בהם מיושמת תכנית הלימודים ב'תרבות יהודית ישראלית', ומנהל בית הספר מחויב לגבות את התהליכים שרכז המקצוע מוביל בבית ספר. המורים המובילים זכאים למלגה, גמול השתלמות ותקציב הפעלה.

'מורים מובילי תרבות יהודית' פועל בתמיכת קרו סולייר, קרן פוזן, הפדרציה היהודית ניו-יורק, הפדרציה היהודית שיקגו, קרן אדליס, ובשותפות משרד החינוך – האגף למורשת, ומפמ"ר תרבות יהודית ישראלית.

התוכנית 'מורים מובילי תרבות יהודית' מכשירה מדי שנה כ-30 מורים מובילים.

נגן וידאו