מישרים

שינוי משמעותי ובר קיימא, בהישגי בתי ספר יסודיים בעלי הישגים נמוכים

״מישרים להוגנות בחינוך״ היא תכנית 'מהפך' חמש שנתית, בבתי ספר יסודיים, בעלי הישגים נמוכים, בכל ממדי הערכה של משרד החינוך. התכנית פועלת עם תקציב גמיש, המאפשר מענים מגוונים, המותאמים לכל אחד מבתי הספר.

התכנית מחזקת את תחושת המסוגלות של צוות בית הספר, מטייבת את איכות תהליכי ההוראה, תוך עלייה מתמשכת במספר הנרשמים לבית הספר, צמצום רמת האלימות בבית ספר, ושבירת המתאם בין מצב סוציו-אקונומי לרמת ההישגים באוריינות מילולית וכמותית.

'כל ישראל חברים', המעודד מצוינות חינוכית ומנהיגות מקומית בפריפריה, מלווה בתי ספר המשתתפים בתכנית. תפישת הליווי של 'כל ישראל חברים' מתמקדת בהעצמה ובהתמקצעות של מנהיגות בית הספר והצוות החינוכי, בהעצמת הזהות המקצועית שתוביל לשינוי עמדות ותפיסות, וביצירת סביבה תומכת למידה לצוות החינוכי ולתלמידים.

מתוך אמון וכבוד לצוות החינוכי, תוך התבססות על נתוני חקר כמותי ואיכותני, ובהלימה למאפיינים ולצרכיו הייחודיים של כל בית ספר, נבנתה תכנית ייחודית לכל בית ספר, סביב הציר הארגוני, הציר הפדגוגי והציר המנטאלי. התכנית מתמקדת בהכשרת הצוות החינוכי, והעצמתו, תוך גמישות באופני הפעולה, תרבות שיתופית פתוחה, וסנכרון בין כל מרכיבי המערכת.

במישרים שותפים יד הנדיב, משרד החינוך – האגף לחינוך ייסודי.

'כל ישראל חברים' בתכנית מישרים פועל ב-11 בתי ספר בפריפריה החברתית.

תכנית מישרים - כל ישראל חברים
במאגר התוכנית של הגפ"ן

בחירת התוכנית במאגר התוכניות של משרד החינוך
במסגרת תכנית גפ"ן – גמישות פדגוגית ניהולית.
תוכנית מספר 13415
נגן וידאו
מישרים