ברכת האורח

דף לימוד
מיועד ל: 
מכינות קדם צבאיות, קהילות
להיות בן בית, זה להרגיש שייך ומוגן, לדעת מהי תחושת שייכות. לאורך השנים הבית עובר התפתחויות ושינויים אך אלה אינם מערערים את שייכותם של בני הבית. היהדות, שאמורה להיות הבית של כולם, נתפסת לעיתים כגורם מפריד שיוצר חלוקה בין בעלי בית ואורחים. הצבה של ערכי הערבות ההדדית והאחריות החברתית כעמוד השדרה של המסורת היהודית מאפשרת לחברה להכיל את המחלוקות והפערים בתוכה, לחזק את זהותו ותרבותו של כל אדם, ולהרגיש בן בית בזהות היהודית ובחברה הישראלית.