כל ישראל יש להם חלק

דף לימוד
מיועד ל: 
בשיח החברתי הישראלי קיימת חלוקה דיכוטומית – לדתיים וחילוניים. תפיסה זו אינה מביאה בחשבון אנשים רבים בחברה הישראלית המגדירים את זהותם היהודית כמסורתית. האדם המסורתי מוגדר כמי שזהותו היהודית חלקית, סמלית, מבולבלת ונקבעת משיקולים אישיים. אנו מאמינים שהבנת הערך המרכזי העומד בבסיס הזהות המסורתית, שהוא היכולת לראות בכל אדם מישראל חלק מתוך השלם, הוא ערך שיש ביכולתו להביא מרפא לחברה הישראלית השסועה והמקוטבת.