מסורת יהדות ספרד
והקשר המיוחד ליהדות צרפת

מסורת יהדות ספרד
והקשר המיוחד
ליהדות צרפת

המפגש הייחודי ומעורר ההשראה בין יהדות צרפת על ערכי המודרנה, ההומניזם והשוויון, לבין המסורת רחבת הדעת של יהודי צפון אפריקה והמזרח התיכון, עיצב יהדות מתונה, מחברת ומכילה.

במרכז אותה מסורת ניצבים ערכים חברתיים כמו צדק, כבוד האדם, ודאגה לזכויות החלש. היהדות נתפסת בה כמשפחה, וכל ישראל יש להם בה חלק. מתוך כך, ‘כל ישראל חברים’ יוצר חיבורים למסורת יהדות ספרד, ומשמר את הקשר המיוחד ליהדות צרפת.