עלה - Allé

התאמת מסגרות החינוך הישראליות לקליטה חינוכית של נוער עולה מצרפת.

תכנית עלה- Allé מבית 'כל ישראל חברים', מסייעת לבתי ספר בקליטת עלייה מצרפת, תומכת לימודית ורגשית בתלמידים עולים מצרפת, ומעודדת מצוינות חינוכית כחלק מיצירת תנאים לקליטה מיטבית. התכנית מסייעת לבתי ספר יסודיים ולבתי ספר על- יסודיים ישראלים, להתאים עצמם, רגשית וחינוכית, לקליטה מיטבית של נוער עולה מצרפת.

רכזת תכנית עלה – Allé משתלבת בצוות בית ספר, ומפתחת מענים מותאמים לצרכי בית הספר. התכנית מכניסה לבית ספר משאבים תוספתיים, המתורגמים לשעות ייעוץ ולתגבור לימודי; לליווי אישי לתלמידים, המתמודדים עם קשיים, ולתכנית העשרה בנושא מורשת, היכרות עם החברה הישראלית וסיורים בארץ.

התכנית פועלת בנתניה בארבעה בתי ספר יסודיים ובשלושה בתי ספר תיכוניים; ובכפר הנוער מקווה ישראל, בבית הספר
הישראלי-צרפתי, ובבית הספר רמב"ם-מיימוניד.

תכנית עלה- Allé פועלת בתמיכת קרן אדמאס, קרן אדליס, וקרן סמיס, ובשותפות עיריית נתניה, מיימוניד-צרפת, ארגון קעליטה,ושגרירות צרפת בישראל ) .)AEFE תכנית עלה- Allé פועלת ב-8 בתי ספר קולטי עלייה מצרפת.

תכנית עלה - כל ישראל חברים
במאגר התוכנית של הגפ"ן

בחירת התוכנית במאגר התוכניות של משרד החינוך
במסגרת תכנית גפ"ן – גמישות פדגוגית ניהולית.
עלה יסודי – תוכנית מספר 13429
עלה על יסודי – תוכנית מספר 13431
נגן וידאו