ראשית - קהילות מחנכות

קידום שוויון הזדמנויות וחינוך לערכים באמצעות חיזוק וביסוס מחנכות הכיתה

ראשית היא יוזמה של קרן ליאון בשיתוף 'כל ישראל חברים' לקידום שוויון הזדמנויות וחינוך לערכים באמצעות חיזוק וביסוס מחנכות הכיתה. התוכנית בונה קהילות מחנכות כמרחב איכותי ובטוח, המאפשר לימוד ושיתוף, יצירה והמשגה. דרך בניית אמון בין חברות קהילת המחנכות, נוצרת מסגרת ללמידה ושיתוף, העוסקת בפיתוח תפקיד המחנכות כפרופסיה מובחנת; באמצעות חקר הפרקטיקה, ניתן מענה לאתגרי היום יום תוך דיוק פרקטיקות מצטיינות, ונבחנות דרכים ואמצעים לקידום שוויון הזדמנויות וחינוך לערכים.

התוכנית מאפשרת הנגשה של מומחי תוכן ייחודיים, דמויות השראה, סיורים וסדנאות כמענה לצרכים העולים מקבוצת המחנכות. התוכנית בונה קהילות בית ספריות, עירוניות וארציות.

המומחיות של תוכנית ראשית בהפעלת 'כל ישראל חברים' היא חיזוק מצוינות חינוכית ומנהיגות מקומית בפריפריה, תוך הבניית תפישה כוללת של חיבורים בין הישגים לימודיים לתהליכי זהות.

התוכנית העירונית, הפועלת כפיילוט בעיר חדרה, רותמת את כלל המערכת העירונית לקידום שוויון הזדמנויות וחינוך לערכים באמצעות מחנכות כיתה; ויוצרת מודלים אפקטיביים וברי קיימא לשוויון הזדמנויות בזירה המוניציפאלית תוך התבססות על מחנכות כיתה. התוכנית מפתחת קהילות מחנכות בית ספריות ועירוניות תוך ליווי והדרכה של בתי הספר, ויצירת מיזמים חדשניים להגברת שוויון הזדמנויות. התוכנית עובדת עם כלל המנהיגות החינוכית העירונית, ויוצרת שולחן עירוני להובלת התהליך תוך התאמה ייחודית למיפוי הצרכים והחזון החינוכי העירוני.

התוכנית פועלת ב-36 בתי ספר ברחבי הארץ, 22 מתוכם בתוכנית העירונית בחדרה ו-5 בקרית ים.

ראשית פועלת ביוזמת קרן ליאון ובשיתוף משרד החינוך, מכון מופ"ת ועירית חדרה וקרית ים.

נגן וידאו