תדרשי

נשים פעילות בקהילה, מבנות שפה מסורתית, המעוגנת במורשת יהדות ספרד

תדרשי, מבית המדרש 'ממזרח שמש' של 'כל ישראל חברים' היא תכנית מנהיגות לנשים פעילות בקהילה, ממגוון גילאים. התכנית מטפחת מנהיגות נשית, מודעת חברתית ומחוברת לזהותה, ומצמיחה פעילות בקהילה בתחומי זהות, חינוך ותרבות.

התכנית מפגישה קבוצת נשים פעילות בקהילה, ללימוד משותף של סוגיות חברתיות, הנותן מקום לסיפור האישי והזהותי של המשתתפות, מנכיח את מקורות ההשראה שלהן, ומעודד תהליכים של התעצמות, שינוי, ותיקון במרחב האישי והציבורי.

תדרשי, מקנה מומחיות בעיסוק במקורות יהודיים, העוסקים במעמד האישה, תוך הבניית שפה מסורתית, המעוגנת במורשת יהדות ספרד. שפה שיש בה להתמודד בפני הקצנה דתית, הדוחקת את מקומן של נשים, ומאפשרת תיקון מבפנים – לתקן מבלי לפרק.

בוגרות התכנית, מכירות את המסורת, ויודעות לדבר בשמה, יכולות לחולל שינוי, המחובר לקהילה ומחזק אותה, למצב את עצמן כמנהיגות קהילתיות.

תדרשי בונה קבוצה של כ-15 נשים פעילות בקהילה, לתהליך שנתי של 18 מפגשים. חלקו הראשון של המפגש מוקדש ללימוד מקורות ולשיתוף מסורת מהבית, וחלקו השני מוקדש להתנסות ולרכישת כלים לארגון קהילתי ולשינוי מדיניות.

התכנית פועלת בתמיכת קרן יורנו, ובשיתוף היחידה לשכונות ותיקות באשדוד.

75 בוגרות בתכנית, המכשירה כל שנה כ-15 נשים פעילות.