תוכניות לימוד

הדור החדש בארצות המזרח

תלמידי חכמים, פילוסופים, אנשי רוח, סוגיות יהודיות חברתיות

החוברת מיועדת ל: 
חטיבה עליונה, מכינות קדם צבאיות, קהילות
התכנית פותחת צוהר להגות היהודית בנושאים קיומיים נוכח האתגרים הרעיוניים שזימן העידן המודרני. זאת על רקע השפעת מעצמות אירופה בארצות האימפריה העות'מאנית ותקומת דור חדש בארצות המזרח, שרגליו נטועות במסורת היהודית וידיו רב לו בתרבות ארצות המערב, דור החובק עולם ומלואו, שמערב ומזרח כרוכים אצלו זה בזה. התכנית מורכבת משמונה פרקים נושאיים, שבכל אחד מהם נוצר מפגש רב-ממדי בין דעות ועמדות שונות מתוך בית המדרש המסורתי ומחוצה לו. לפיכך, אין בפרקים השקפה אחת אחידה המייצגת את ההגות היהודית בארצות המזרח, אלא מגוון קולות המתמודדים עם אתגרי המודרנה. יש בתכנית חידוש בלימודי מחשבת ישראל: הצצה אל נדבך חסר, אל הוגים ויוצרים כמו: הבן איש חי, הרב יוסף משאש, ז'ק דרידה, הרב בן-ציון עוזיאל, הרב חיים דוד הלוי, הרב ליאון אשכנזי "מניטו", ויקי שירן, סמי מיכאל ועוד רבים. כמו כן, מביאה התכנית הגות מעניינת, שיכולה לרענן את הדיון בסוגיות הפילוסופיות הניצבות במרכז ההוויה הישראלית העכשווית.