אליאנס: כל ישראל חברים

אליאנס:
כל ישראל חברים

מצוינות חינוכית ומנהיגות מקומית בפריפריה תוך טיפוח יהדות ישראלית מחברת

אליאנס: כל ישראל חברים (כי"ח) הוא ארגון חינוכי ישראלי, שנוסד בשנת 1860 בצרפת, וחולל שינוי עצום בעולם היהודי: הקמת 280 בתי ספר יהודיים מודרניים בארצות האסלאם, השכלה לנשים, הקמת מוסדות להכשרת עתודות מנהיגות מקומית – אנשי חינוך, מנהיגי קהילה ורבנים, החייאת השפה העברית, והקמת 'מקווה ישראל'. כל אלו היוו תשתית ליצירת דור משכיל ומודרני, המחובר למסורת יהודית פתוחה ומכילה, ואבן בניין בהקמת מדינת ישראל.

היום בישראל, 'כל ישראל חברים' מעודד מצוינות חינוכית ומנהיגות מקומית בפריפריה, מטפח יהדות ישראלית מחברת, ויוצר חיבורים למסורת יהדות ספרד וליהדות צרפת.

'כל ישראל חברים' יוזם תכניות התערבות והעצמה בבתי ספר ובקהילה, ומכשיר עתודות חינוכיות ומנהיגות מקומית כאמצעי לשינוי חינוכי-חברתי בר קיימא. מתוך תפישה כוללת של חיבורים בין הישגים לימודיים לתהליכי זהות, 'כל ישראל חברים' מנכיח מסורת יהודית מגוונת, מכילה ומחברת.

בראש 'כל ישראל חברים' עומדת מנהיגות מתנדבת מהארץ ומצרפת, ובראשם מר סם פינטו. 'כל ישראל חברים' פועל בתמיכת פילנתרופים, פדרציות יהודיות וקרנות מהארץ ומחו"ל, ובשותפות מדינת ישראל – משרדי הממשלה, מוסדות ורשויות מקומיות; רשתות חינוך וארגוני מגזר שלישי; מחלקות חינוך, וצוותי חינוך בכל רחבי הארץ.

כל ישראל חברים פועל בקרב:

תלמידים
1000
מורים
100
בתי ספר
1
רשויות
1

אליאנס צרפת, AIU

לאתר אליאנס צרפת, AIU

ארכיון אליאנס

לאתר ארכיון אליאנס

אליאנסטורי

לאתר אליאנסטורי

מקווה ישראל

לאתר מקווה ישראל

החכם היומי

לאתר החכם היומי

בית הספר הישראלי צרפתי

לאתר ביה״ס הישראלי צרפתי