נטועים

נטועים - גאווה מקומית, תכנית מנהיגות צעירים בני מקום

נטועים – גאווה מקומית, מבית המדרש 'ממזרח שמש' של 'כל ישראל חברים' היא תכנית מנהיגות לצעירים בני מקום, המטפחת מנהיגות מקומית צעירה בפריפריה. מנהיגות המחוברת לזהותה, מודעת חברתית, ופעילה למען המקום בו גדלה, ובו היא בונה את מרכז חייה.

התכנית מבנה אתוס חיובי לפריפריה, מגדילה את תחושת השייכות המקומית, ואת המעורבות של צעירים בני המקום, בעשייה החברתית והקהילתית בפריפריה, בנגב ובגליל. התכנית מעצבת זהות ותודעה חברתית ומטפחת את דור המנהיגות הבא תוך חיבור למקורות היהודיים, ובדגש על מסורת יהודי ספרד.

לתכנית נטועים נבחרים סטודנטים בני מקום, הרואים את מרכז חייהם במקום בו גדלו. סטודנטים איכותיים, בעלי מוטיבציה חברתית ותכונות מנהיגות. הסטודנטים, הזוכים במלגת לימודים, משתתפים בקבוצה לומדת ובסדנאות מנהיגות והעשרה, כבסיס ליזמות קהילתית ולעשייה חברתית.

המקורות יהודיים הנלמדים, המתמקדים בסוגיות חברתיות, מאפשרים מסע אישי ודיאלוג קבוצתי, בו מתקיים שיח פתוח וחיבור זהותי. בעזרת רכישת כלים, צבירת ניסיון חברתי ופעילות משותפת, נבנית מנהיגות קהילתית איתנה.

נטועים של ממזרח שמש, פועל בתמיכת קרן פוזן, קרן אדליס, עמותת צבע, קרן ששון, קרן מתנאל, פדרציית פילדלפיה והפדרציה היהודית מטרו-ווסט, ובשותפות המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, מפעל הפיס, רשויות מקומיות ומרכזי הצעירים בפריפריה, בנגב ובגליל.

נטועים מכשיר כל שנה, כ-600 מנהיגים צעירים ב-8 רשויות.