ערכות הפעלה

From the Words of the Sages

Dialog Cards

הערכה מיעדת ל: 
בית ספר יסודי, חטיבת ביניים
שמונה קלפים המאפשרים שיח של תלמידים ושיתוף ברגשות בנושא חברות, כבוד ואחדות. בכל קלף משפט של חכם מתוך מאגר המידע 'החכם היומי' ושאלה הפותחת שיח ומאפשרת שיתוף ניתן להשתמש בקלפים בכיתה/ The following eight cards foster a dialogue between pupils, offering the opportunity to share their feelings on friendship, respect, and unity. On each card, there is a quote from a Hacham (Sage) taken from the database, “HeHacham HaYomi” (The Daily Sage), and accompanied by a question that opens the dialogue and enables sharing. These cards can be used in the classroom, in small groups, or in conversation between two friends. בקבוצות קטנות או בדיאלוג בין שני חברים.