צוות

אלי ברקת

מנכ״ל

אודיאה דורי

חינוך

סיון אלאדי

סיוון אלאדי

כספים ומנהל

חני ממרם

קשרי חוץ

סוזנה קלצקי קליינר

סוזנה קלצקי קליינר

פיתוח שותפויות

משה שריקי

חינוך

ענבר גלילי שכטר

מכון כרם

שושי פרץ

מורשה

עירית ראש שטרית

ממזרח שמש

הילה לוי

סודקות

עמיחי צור

מארג

דרור לי קשת

דרור לי קשת

מלגות איידה

אווה לביא

ישראל צרפת

שרית חדד

שערים לבגרות

יעל בוץ

מישרים

חיה נאמן

מפת״ח