צוות

אלי ברקת

מנכ״ל

חני ממרם

חני ממרם

קשרי חוץ

משה שריקי

חינוך

סיון אלאדי

סיוון אלאדי

כספים ומנהל

סוזנה קלצקי קליינר

סוזנה קלצקי קליינר

פיתוח שותפויות

פנינה גל יעקב

ראשית

רחל וולפיש - מכון כרם

רחל וולפיש

מכון כרם

שושי פרץ

מורשה

עירית ראש שטרית

ממזרח שמש

הילה לוי

סודקות

אווה לביא

ישראל צרפת

שרית חדד

שערים לבגרות

יעל בוץ

מישרים

חיה נאמן

מפת״ח

חלי ירון

חלי ירון

מתכללת פעולות מטה

אשרה ממן

אשרה ממן

זהות במישרים