שערי עוזיאל

רבנות קהילתית, ברוח מסורת חכמי ספרד, ברוחב דעת, באחדות, וברגישות חברתית.

רבנות קהילתית, ברוח מסורת חכמי ספרד, ברוחב דעת, באחדות, וברגישות חברתית.

'שערי עוזיאל' הוא בית המדרש לרבנים של 'ממזרח שמש', ו'המרכז החינוכי הספרדי', המטפח מנהיגות רבנית קהילתית, ברוח מסורת חכמי ספרד, ברוחב דעת, באחדות, וברגישות חברתית.

בית המדרש מפגיש רבני קהילה מכהנים, ללימוד מעמיק של מסורת חכמי ספרד, ולגיבוש תפישת עולם רבנית, הבנויה על רוחב דעת תורני, ומצויה בענייני העולם הזה. רבנות רלבנטית, הפותרת בעיות הלכתיות, בכוח ההיתר, לאמיתה של תורה, על פי הדין, השכל והזמן. רבנות מתונה ומכילה, הרואה ערך באחדות הקהילה, ובונה גשרים אל המסורת, בין כל חלקי העם.

בית המדרש מרחיב את תפישת התפקיד הרבני לעיסוק בסוגיות חברתיות וכלכליות; מכשיר את הרב להנהגת הקהילה בנושאי רווחה כמו עוני, נוער בסיכון, אלימות במשפחה; ומקנה כלים לארגון הקהילה, יזמות, גישור, ותורת הנאום.

בית המדרש מפנה את הרבנים ליום לימודים, אחת לשבוע, במשך שנתיים, ללימוד דרשות, פרשנות, פסיקה, ודמויות מופת ממסורת חכמי ספרד, תנ"ך, פילוסופיה והגות יהודית-חברתית, לצד הכשרות, סדנאות, סיורים, וחקר מקרים משולחנו של רב קהילה.

'שערי עוזיאל' בונה רשת של רבני קהילה, הפרושים בכל רחבי הארץ, בכל מגזרי החברה. רבנים, הממשיכים את מסורת חכמי ספרד, המחברת את כל חלקי העם.

140 בוגרים בתכנית, המכשירה כל שנתיים כ-15 רבנים.