תוכניות לימוד

חולמים ומשנים

שיעורים לנוער

החוברת מיועדת ל: 
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
התכנית 'חולמים ומשנים' מיועדת לבני נוער בכיתות ט–י, היא מציעה להם לחלום ולפתח חזון חברתי בעזרת חיזוק תחושת המסוגלות שלהם, דרך בחינה ביקורתית של המציאות. בנוסף, התכנית פותחת בפני התלמידים דרכים שבהן יוכלו להגשים את חלומותיהם בהווה ובעתיד. מערכי השיעור בחוברת זו משלבים שלוש דרכים בכדי לנטוע בבני הנוער אמונה ביכולת לשנות ולהניע לפעולה: חיבור לזהות האישית דרך זיהוי מקורות הכוח והחולשה של הפרט ושל קבוצות ההשתייכות; התבוננות ביקורתית בגורמים לאי השוויון החברתי; ובחינה של דרכים לשינוי ולתיקון חברתי. במרכז כל שיעור עומד לימוד בית מדרשי שעיקרו דיאלוג, המשלב בין לימוד תוכן לבין שיח שנותן מקום לממדים אישיים ולזהויות שונות של תלמידים, מחזק חיבור למקורות, ושם דגש על גיבוש עמדה אישית כלפי הערכים והתוכן שהם מציעים.