אשכולות בכרם

הכשרת מורים להוראת תרבות יהודית ישראלית תוך רגישות למגוון המסורות והזהויות

'אשכולות בכרם' מבית 'כל ישראל חברים' היא תכנית הכשרת אקדמאים להוראת המקצוע 'תרבות יהודית ישראלית' בחינוך הממלכתי. התכנית מטפחת יהדות ישראלית מחברת, תוך רגישות למגוון המסורות והזהויות היהודיות, בקרב הלומדים בחינוך הממלכתי.

התכנית מפתחת פדגוגיה ייחודית מותאמת, להוראת תרבות יהודית ישראלית מתוך תפישת הוראה בינתחומית, הדורשת ניהול שיח זהותי ורגישות רב-תרבותית, והמקנה אוריינות טקסטואלית יהודית.

הכשרת המורים בתכנית מבוססת על פרקטיקות ליבה, שבמרכזן פדגוגיה בית מדרשית, מוכוונת הוראה בחטיבת ביניים, ומדגישה נושאים, שאינם מקבלים מענה מספק במערכת החינוך הממלכתית, כמו הזהות המסורתית, ומורשת חכמי הספרדים.

לתכנית נבחרים מדי שנה 15 פרחי הוראה, הלומדים במשך שנתיים מקורות יהודיים קלאסיים ומודרניים מקהילות ישראל השונות, ומעמיקים היכרותם עם התרבות היהודית הישראלית בספרות, באמנות ובמוסיקה. המשתתפים לומדים פדגוגיה ודידקטיקה של הוראת התחום, מתנסים בהוראה בחטיבת ביניים בחינוך הממלכתי, ועוסקים בשיח זהות, המנכיח את מגוון הזהויות בחינוך הממלכתי, בדגש על הזהות המסורתית.

'אשכולות בכרם' פועל בתמיכת קרו סולייר וקרן פוזן, ובשותפות מכללת דוד ילין, ובברכת משרד החינוך – האגף למורשת.

'אשכולות בכרם' מכשיר מדי שנה כ-18 פרחי הוראה.