מורשה

למידה בית מדרשית ושיח מברר זהות תוך רגישות למגוון המסורות והזהויות.

'מורשה' מבית 'כל ישראל חברים' היא תכנית התערבות בית ספרית, המטפחת יהדות ישראלית מחברת, בבתי ספר ממלכתיים, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית-חברתית. התכנית מלווה את הנהגות בתי הספר, הצוותים החינוכיים ומנהיגות התלמידים, בפיתוח שיח ערכי יהודי-ישראלי, המוביל לעשייה חברתית, תוך היכרות עם מנעד הזהויות בחברה הישראלית, ותוך חיזוק המיומנויות ותחושת המסוגלות ללמידה בית מדרשית דיאלוגית.

מורשה מלווה את הנהגת בית הספר, ביצירת שגרות בית ספריות, הזדמנויות חינוכיות, והשפעה על כלל המרחב הבית ספרי; מכשירה רכז בית ספרי, האמון על קידום תחום היהדות הישראלית בבית הספר; מאמנת צוותי מורים בהובלת תהליכי למידה העוסקים בבירור זהות יהודית ישראלית; ומקימה בבית הספר קבוצות מנהיגות של תלמידים, הלומדים ומנחים בעצמם תלמידים אחרים, לימוד בחברותא בכיתתם, ובאירועי בית הספר.

תהליכי בירור הזהות היהודית ישראלית, תוך הנכחה חיובית של מגוון הקולות והמסורות בחברה הישראלית, מעודד הבאת הקול הייחודי של כל תלמיד בבית הספר, לרבות התלמיד המסורתי, ומזמן חיבורים למסורת יהדות ספרד. הקניית הפדגוגיה הדיאלוגית, הנעשית בחברותות קטנות, מאפשרת ביטוי לכל תלמיד, וההעצמה של תלמידים, שלעיתים, אינם באים לידי ביטוי במסגרת הכיתתית.

מורשה פועל בתמיכת קרן פוזן וקרן אדליס, הפדרציות היהודיות שיקגו פילדלפיה ומטרו-ווסט, בתמיכת האגף לתרבות יהודית ובברכת משרד החינוך – האגף למורשת.

'מורשה' מלווה מדי שנה כ-1,200 מורים וכ-14,000 תלמידים בכ-30 בתי ספר ממלכתיים.

תכנית מורשה - כל ישראל חברים
במאגר התוכנית של הגפ"ן

בחירת התוכנית במאגר התוכניות של משרד החינוך
במסגרת תכנית גפ"ן – גמישות פדגוגית ניהולית.
תוכנית מספר 963